De Gule Spejderes museum

Et spejderliv i den gule uniform 1924-1989

Vi har modtaget en helt unik samling spejdereffekter efter vores afdøde spejderven "gamle Steff"; Tropleder, kolonnechef og boghandler H. E. Steffensen.

 

Det spændende ved disse effekter er, at de er et enestående eksempel på et spejderliv med den rette gule spejderånd gennem en periode med mange af de helt store historiske spejderbegivenheder.

"Steff" var spejder fra 1924. Han oprettede og var tropleder for Broager Drengetrop. Senere kolonnechef i Sønderjylland. Han blev aktivt medlem af troppene i de byer, han kom til at bosætte sig gennem livet  (bl.a. Rønne og Helsingør). Han deltog i en større mængde internationale lejre, Rover Moots og verdensjamboreer. Han var engageret i spejderarbejdet i det besatte Danmark. Dybt berørt over det, der blev opfattet som "De kvindelige pædagogers overtagelse af Det Danske Spejderkorps" i 1973. Han var deltager ved opstartsmødet og energisk engageret i opbygningen af De Gule Spejdere fra 1984. Her blev han som ældre maskot for mange unge ledere og korpsets første æresmedlem. 

Steff havde fire væge i sin bolig fyldt med klenodier fra sit lange spejderliv. Vi har i museet et avisudklip fra 1980´erne, hvor "Steff" søger et museum til sine effekter. Få år senere mister "Steff" benet og dør sidst i 1980´erne. Vi fik ved et tilfælde indleveret nogle af "Steff"s effekter 20 år senere - men blot en lille del. Skulle du have kendskab til resten - vil vi meget gerne høre fra dig! 

Spejder fra 1924

"Steff" blev født den 23/2 1912 og blev som 12 årig spejder i 1924. De ældste klenodier fra Steff er et par fotografier fra Verdensjamboreen på Ermelundssletten i 1924.

Udenlandske spejdere på Ermelunds jamboreen i 1924

Blandt andre gamle effekter er hans første håndsyede duelighedstegn og postkort fra jubilæumslejren i Sverige i 1927. I 1930´erne oprettede Steff "Broager Drengene". En trop han blev TL for. Broager Drengene er stadig i 2012 en ren drengetrop - et emne der lå Steff stærkt på sinde efter 1973.

Håndsyede duelighedstegn fra 1920´erne samt postkort fra jubilæumslejren i Sverige i 1927.

Efter endt tid som spejder i troppen kan vi via hans mange vimpler følge hans engagement:

 • 1931 Aarhus Kolonnens Udstilling
 • 1932
 • 1935 25 års jubilæumslejren
 • 1937 Wereld Jamboree, Bloemendaal, Nederland

Det har været nogel bevægede år der fulgte. Baden-Powell sagde farvel til spejderne ved slutningen af jamboreen i 1937, få år efter besættes Danmark. Et frihedskæmper armbind antyder, at "Steff" som en del ældre spejderledere, deltog aktivt  i modstandskampen. Fredsjamboreen i Frankrig, 1947, har ståe noget i relief til disse begivenheder, og samlingen af effekter fra denne lejr er da også markant. Bl.a. indgår et stort fransk flag og en del metalemblemer.

Mængden af souvenirvimpler fortsætter herefter med:

 • 1948 5th Scottish Rover Moot, Auchengillan.
 • Kandersteg
 • 1949 World Rover Moot, Norge.
 • 1951 Grenaa lejren
 • 1951 Ischel, Österreich, Jamboree
 • 1956 Borgjamboretten, Egedam.
 • 1957 50 Jubeilee Jamboree, Gilwell Park

Spejderne tog i 1930´erne initaitiv til Herbergsringen og mange spejdere blev engageret i vandrelaug. En meget stor samling vimpler fra Europæiske byer vidern om "Steffs" engagerede vandreliv. Dette fremgår også af tropsangen fra 1949:

          I to-ti fem år Steff nu har, væ´t spejder p.t.f. med mer.

          I Rønne, Horsens,  Sønderbor´, han satte sine spejder spor.

          Europa rundt med bare knæ´r, på vandring og til jamboreer.

          Og nu igen i Helsingør, lidt skaldet og lidt mere…."

De Gule Spejdere 1984

Udvikllingen af spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps gennem 1970´erne var til stor sorg for Steff. Nedlæggelsen af det gamle korps i 1972 og oprettelsen af det fælles korps med pigerne bød på et alvorligt brud med traditioner og spejderarbejdets facon i Det Danske Spejderkorps. Perioden efter 1973 blev betegnes som "da kvindelie pædagoger overog korpset".

Omend Steff havde rundet de 70 år, var han blandt de meget engagerede i opstarten af De Gule Spejdere. Han deltog på det stiftende møde i Odense og viste en utrættelig interesse for arbejdet, blev derved en slags maskot for det nye korps. Han er den, der kommer med rygsæk på nakken og sover i det fri, når De Gule Spejdere afholder arrangementer. Han er også den, der aktivt deltager i madlavning og mange andre af de praktiske ting under disse arrangementer. Han fører desuden en utrættelig kamp for at samle støtte til korpset blandt Gillwellspejdere og Sct. Georgesgildebrødre.

Æresmedlem hos De Gule Spejdere

1987udnævntes 75 årige "Steff" på korpsrådsmødet, til korpsets første æresmedlem. Christian Stigaard overrækte ham i anledningen en plakette fremstillet af Jens Andersen fra 1. Næstved.

 

"Steff" får i slutningen af 1980´erne sat sit ben af på grund af sygdom. De nyeste effekter i samlingen er fra fra hans sygeleje "God bedrings hilsner fra Grete Lauritsen (i form af et kort der har tilhørt rektor Hartvig Møller) og også fra Thors Følgesvende.

Men Steff når at besøge endnu en LPT med De Gule Spejdere. Da LPT afholdes på Gurredam, bliver "Steff" hentet i sin rullestol af tidl. tropleder og Gul Spejder Finn Møgelvang, Gurre. De to ældre spejdere besøger med stor interesse lejren, og 78-årige "Steff" nyder det sidste, af en langt livs båltilberedte spejdermåltider.

DEL PÅ:

 

 

 

  

 

Steff med sin hund på De Gule Spejderes LPT 1984

 

 

 

 

Steff i 1930´erne som TL

 for Broager drengene

 

 

 

Steff på lejr midt i 1980´erne

 

Steff i samtale med Jens Hvass under De Gule Spejderes LPT i 1984.

 

Det nye korps pionerånd illustreres af 74 årige Steff, der parkerede sin bil i Morud og gik med sin rygsæk på ryggen til "Ruedam", hvor han naturligvis indkvarterede sig i det fri i bivuak ved De Gule Spejderes årlige ledertræf.

 

Broager spejder på besøg i hjemmet hos deres første TL. På billedet fremgår det, at Steff har fået fjernet det ene ben. Bemærk de mange spejderklenodier på vægen.